Oświadczenia majątkowe

Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu powołania na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2017r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2013
oświadczenie majątkowe
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2013 r.