Dyrekcja

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bogna Bender-Motyka Stanowisko: Dyrektor
Email:
3
Wiesław Szajewski Stanowisko: Z-ca Dyrektora
Email:
4
dr Beata Skrzydlewska Stanowisko: Z-ca Dyrektora
Email:
5