Kierownicy Działów

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Danuta Olesiuk Stanowisko: Kierownik Działu Zbiorów Muzealnych
Telefon: wew. 48
Email:
5
Jadwiga Maria Serafinowicz Stanowisko: Zastępca Kierownika Działu Zbiorów Muzealnych
Telefon: 537530600
Email:
6
Paweł Wawrzyńczyk Stanowisko: Kierownik Działu Przyrodniczego oraz Zastępca Kierownika Działu Technicznego
Telefon: 605494696
Email:
9
Dorota Miącz Stanowisko: Zastępca Działu Przyrodniczego
Email:
10
Anna Fajge-Samoń Stanowisko: Kierownik Działu Edukacji
Telefon: wew. 18
Email:
11